AUZEF FİNAL SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLER BU HABERE DİKKAT!

AUZEF FİNAL SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLER BU HABERE DİKKAT!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF) final sınavına girecek öğrenciler sınava girmeden önce ne gibi belgeler hazırlayacaklar?
Öğrencilerin, sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:
a) Sınav Giriş Belgesi: AUZEF tarafından düzenlenen bu belgede öğrencilerin sınav oturum bilgilerinin bulunduğu belgedir. Belgenin çıktısı renkli ya da siyah beyaz alınabilir. Öğrencilerden toplanmaz.
b) Nüfus cüzdanı, ehliyet, evlenme cüzdanı veya pasaport: Nüfus cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Nüfus cüzdanında ve ehliyet belgesinde öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı olmalıdır.
Bunun dışında belgesi eksik olan öğrenciler sınava alınmaz. Bu belgeler, öğrenciler salona alınırken Salon Başkanının gözetiminde titizlikle incelenir, bir öğrencinin yerine başkasını sınava sokmasına olanak verilmez.
Salon Başkanı, öğrencilere gerekli uyarılarda bulunur, kimliği hakkında şüpheye düştüğü veya evraklarında eksikliği bulunan öğrenciyi Bina Sınav Sorumlusuna yönlendirir.

Final sınavında uyulması gereken kurullar:
1) Sınav esnasında, öğrenciler görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2) Cep Telefonu, Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.
3) Sınav salonundan gözetimsiz olarak çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrencilerin salonlara alınır. Sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmez.
5) Sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde salondan çıkmak yasaktır. Bu süre dolmadan binayı terk eden öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
6) Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, kalemtıraş vb. alışverişleri kesinlikle yasaktır.
7) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Durum Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, AUZEF takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm öğrencilerin sınavını geçersiz sayabilir.
8) Optik Cevap Kâğıdında doldurmanız gereken KİTAPÇIK TÜRÜ VE İMZA kısımları yer almaktadır. Bu alanları doldurunuz. Kitapçık türü işaretlenmemiş öğrencilerin optik cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Optik Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
10) Cevapların Optik Cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır.
11) Optik cevap kâğıdı üzerindeki barkodları kesinlikle karalamayınız, aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır
12) Sınavda size birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir. Salon başkanı inceleme iznini verdikten sonra, Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Kitapçığınızda herhangi bir sorun yoksa kitapçık üzerindeki ilgili bilgileri doldurunuz.
13) Optik cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir.
14) Soru kitapçığının boş alanlarını müsvedde için kullanabilirsiniz.
15) Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. Soru kitapçığınızı ve optik cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçığının tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
16) Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
17) Her testin cevaplarını optik cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana işaretlemeye dikkat ediniz. İlgili testin cevaplarını optik cevap kâğıdında doğru alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

AUZEF Haber

Okunma sayısı: 68671

Yorumlar