AUZEF HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ İLE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

AUZEF HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ İLE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), öncelikle kurum içinde ve diğer kamu kurumlarında hizmet içi eğitim programlarının düzenli yürütülebilmesi ve ölçülebilir eğitim verimliliğinin oluşturmasını amaçlayarak "AUZEF Hizmet içi Eğitim ve Gelişim Program Tasarımı Sistemi" geliştirdi.

Geliştirilen sistem sayesinde eğitimler düzenlenmeden önce eğitimin hedefi, konusu, kazanımı, kazanımların ölçülmesi; katılımcı, tarih ve yer bilgilerinin belirlenmesi ve duyurulması planlanacaktır. Ayrıca modüler eğitimlerin ardından beklenen kazanımlar ile eğitim çıktılarının uyuşup uyuşmadığı ve sürekli devam edecek olan hizmet içi eğitimlerin faydaya dönüşüp dönüşmediği mutlaka ölçülecektir.

Bu tür eğitimlerin en azından çalışan motivasyonunu olumlu etkilediği düşünülmektedir. Ancak verimliliğin temel değer olduğu günümüzde buradan edinilmesi gereken faydalar bunlarla sınırlı olmayacaktır.

Türkiye ve dünyada değişen eğitim ihtiyaçları, gelişen yöntem ve tekniklere göre eğitimlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği muhakkak önceden belirlenecek, eğitimci ve katılımcılara net olarak bildirilecek, kuruma ne gibi faydalar sağlaması gerektiği rakamsal olarak ifade edilecektir. Sonuçta bu kazanımların sağlanıp sağlanmadığı ve kurumun hedef ve temel değerlerine olan rakamsal etkisi analiz edilecektir.

Bu sisteme göre 6 aylık dönemde, tüm AUZEF paydaşlarını kapsayacak eğitim modülleri belirlendi. Eğitim modülleri belirlendikten sonra, beklenti ve kazanımlara göre eğitimleri verecek uzman eğitimciler kararlaştırıldı. AUZEF Hizmet İçi Eğitim tasarımına göre 2014 yılının Haziran ayı sonuna kadar AUZEF Oryantasyonu amacıyla Kamera Karşısında Sunum Teknikleri, Soru Hazırlama Teknikleri, Hedef Kitle Odaklı Editörlük, Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri, AUZEF Kurumsallaşma Yolu, Yüz Yüze İletişim Semineri, Telefonla İletişim Semineri, Yazılı İletişim Semineri, Motivasyon ve Stres Yönetimi, Yönetim Becerileri Semineri, Proje Yönetim Semineri, Takım Lideri Semineri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerin ardından bilginin sürekliliği ve eğitimin devamlılığı açısından, oluşturulan AUZEF eğitim web portalına eğitimle ilgili dokümanlar ve sunum dosyaları eklenecektir. Dolayısıyla eğitimlere katılacak kişilerin hazırlıklı gelmesi veya eğitim sonrası tekrarların yapılabilmesi başarıyı da artıracaktır.

Bu eğitim öğretim dönemi boyunca -toplam 9 hafta sonu olmak üzere- sürdürülecek AUZEF Oryantasyonu kapsamında tüm öğretim elemanlarımıza verilecek Kamera Karşısında Sunum Teknikleri, Soru Hazırlama Teknikleri, Hedef Kitle Odaklı Editörlük, Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri eğitimleri, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri'nde başladı.

Detaylı bilgi için http://kaliteyolu.auzefim.com adresini inceleyebilirsiniz.

Okunma sayısı: 2868

Yorumlar