AUZEF Kalite Yolunda Bir Adım: Toplantı Yönetim Sistemi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi artık bütün toplantılarını kendi imkânlarıyla geliştirdiği toplantı yönetim sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.

http://toplanti.auzefim.com adresinde giriş yapılan sistemde AUZEF Kalite Yolu'nda gerçekleşen bütün toplantılar kayıt altına alınarak daha nitelikli bir iş takibi sağlanıyor. Toplantı Yönetim Sistemi toplantılardaki görüşleri, kararları ve uygulamaları kayda alarak arşivliyor. Böylelikle geçmiş dönemlerdeki toplantılar ele alınıp gündeme gelen konuların ve alınan kararların gelişim süreçleri de takip edilmiş oluyor. Toplantı yönetim sistemi kalite yolculuğuna devam eden AUZEF için hayata geçen projelerden bir tanesi olarak başarıyla uygulanıyor.

Okunma sayısı: 2713

Yorumlar