AUZEF'te Müfredat Yönetim Süreci Çalıştayı Yapıldı

AUZEF'te Müfredat Yönetim Süreci Çalıştayı Yapıldı

07.01.2014 tarihinde AUZEF Sağlık Bahçesi'nde Dekan Prof. Dr. Alper Cihan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ekinci, ADEK çalışanları ve Müfredat Süreç Koordinatörlüğü ve çalışanlarının katılımıyla Müfredat sürecinin anlamı, misyonu, vizyonu ve hedefleri ile ilgili bir çalıştay düzenlendi.

Müfredat Yönetim Süreci çalıştayı Dekan Prof. Dr. Alper Cihan'ın başkanlığında yapıldı. Ana konu "Eğitimin Anlamını ve Felsefesi" olarak belirlendi.

Eğitimin temel felsefesine AUZEF nasıl bakmalı, ne gibi stratejilere sahip olmalı konuşuldu. Genel olarak eğitimin ve müfredat yönetimi sürecinin AUZEF 'teki tanımının anlatmasıyla başladı. Eğitimin esas olarak bilgi ve beceri aktarmak olduğu, sonuçta bu aktarım fonksiyonunun yerine getirilme ölçüsünün de temel başarı ölçeği olduğu vurgulandı.

En başarılı bilgi aktarımı için bilgi öyle bir organize edilmeli ve sunulmalı ki "adeta virüs gibi bilgi kendini yayabilmeli" teması çokça işlendi. Bunun en önemli paydaşının da çok iyi organize edilmiş bir öğretim programı ve en iyi ders anlatım materyaline sahip olmak olduğu vurgulandı.

Bu sebeple temel olan Müfredat Programının çok iyi organize edilmesi gerektiği ve yanlış olarak bilinenin aksi olarak sadece dersler listesi olmadığı, dört bölümden oluşan uzun bir seyahat manzumesi olduğu belirtildi. Bu manzumenin nasıl oluşturulacağı da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44ncü maddesi satır satır okunarak tartışıldı. Bu kanun ve bağlı mevzuatı, UNESCO'nun alt kuruluşu olan Uluslararası Eğitim Standartları Birliğinin (ISCED) standartları, Bologna Süreci Standartları doğrultusunda kurulan AUZEF Müfredat Standartları içerik standartları ve ses görüntü standartları gibi birçok standardın ve talimatın hazırlandığı belirtildi.

Bunlardan ilki ve belki de en önemli bölümü; bu müfredat ve oluşturduğu diploma programının öğrenme hedefleri, amaç ve beklentileri, giriş ve mezun olma koşulları, öğretim yöntemi, kredileri, kuralları, mesleki unvan ve yeterlilikleri, bu programı tamamlayanların kazanacağı bilgi ve beceriler ile toplumda sahip olabilecekleri statüler gibi birçok tanımdan oluşan bir bölüm olduğu vurgulandı. Bu ilk bölümde ayrıca bu programın kendi kendini nasıl denetleyeceği ve geliştireceğinin de tanımının yapılması gerektiği vurgulandı.

Sonraki, ikinci bölüm olarak dersler listesi vurgulandı. Bu dersler listesi olan ikinci, bölümde programın ana amaç ve hedeflerine erişmek için ne gibi derslerin işleneceğinin belirtildiği ve bu derslerin esas olan üçüncü bölümde tanımlanması gerektiği vurgulandı.

Üçüncü bölüm olan her dersin ayrı olarak izlencelerinin olduğu bu bölümde tüm derslerin ayrı ayrı temel hedef ve konularının işlenmesi gerektiği söylendi. Burada bu derse ait giriş kuralları, bitirme kuralları, dersin alt bölüm ve haftalık konuları, bu dersin öğrenme hedefleri ve öğrenciye kazandıracağı bilgi ve yeteneklerin tek tek tanımlanması gerektiği ve bu derse ait öğrenme hedeflerine hangi öğretim yöntemleri ile ulaşılacağının vurgulanması gerektiği belirtildi. Ayrıca bu kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığının da hangi ölçme yöntemleri ile değerlendirileceğinin açıkça belirtilmesi gerektiği söylendi.

Dördüncü ve son bölümde ise programın öğretim kadrosu ve imkânlarına yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Tüm bu detaylar yönetmek üzere AUZEF te Müfredat Yönetim Süreci kurulduğu belirtilerek bu sürecin standartları, prosedürleri ve talimatları konuşuldu. Tüm bu dokümantasyonun tüm paydaşlara ve özellikle öğrencilere çok iyi anlatılması gerektiği belirtildi. Tüm paydaşların ve özellikle öğrencilerin AUZEF'i de bu standartlar ve talimatlara göre incelemesi, yönlendirmesi ve eksiklikler konusunda uyarması gerektiği konuşuldu.

AUZEF bünyesinde çalışanların her birinin farklı kabiliyet, bilgi ve becerilerinin değerlendirileceğini ve Türkiye'de Açık ve Uzaktan Eğitimde farklı bir vizyon ortaya koymak isteyen AUZEF 'in bu kabiliyet çeşitliğine ihtiyacı olduğunu belirten Dekan Cihan, herkesin kendisini tanıtabileceği bir ortamı ve bir eğitim anlayışını AUZEF'de oluşturmak istediklerini belirtti.

Müfredatın genel olarak ders listesinden ibaret olduğu konusundaki yanlış anlayışın değişmesi gerektiğini, bu konuda uzun süredir çalışmalar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Alper Cihan ideal müfredatın bulunması gereken bölümlerini bazı örneklerle anlattı. Toplantının sonuç kısmında Müfredat Yönetim Süreci'nin standart ve prosedürleri ile iş analizlerinin müfredat çalışanlarının saha uygulamalarından sonra daha kaliteli hale geleceğini vurgulandı.

Okunma sayısı: 2176

Yorumlar