AUZEF’TE YENİ SLOGAN: ÖNCE KENDİMİZİ EĞİTELİM

AUZEF’TE YENİ SLOGAN: ÖNCE KENDİMİZİ EĞİTELİM

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öncelikle kendisinde ve diğer kamu kurumlarında hizmet içi eğitim programlarının düzenli yürütebilmesi ve ölçülebilir eğitim verimliliği oluşturmayı amaçlayarak eğitimleri gerçekleştirmeden önceki aşamaya ve eğitim sonuç değerlendirmesine vurgu yapan bir "AUZEF Hizmet içi Eğitim ve Gelişim Program Tasarımı Sistemi" geliştirdi.

Eğitim tasarımına göre eğitimler düzenlenmeden önce Eğitimin Hedefi, Konusu, Kazanımı, Kazanımların ölçülmesi, Katılımcı-tarih ve yer bilgilerinin belirlenmesi ve duyurulması planlanmalıdır. Ayrıca modüler eğitimlerin ardından beklenen kazanımlar ile eğitim çıktılarının uyuşup uyuşmadığı mutlaka ölçülmelidir. Yüzlerce iş yeri veya kamu sektöründe sürekli yapılan hizmet içi eğitimlerin faydaya dönüşüp dönüşmediği mutlaka veriler ile açığa çıkartılmalıdır. Bu tür eğitimler en azından çalışan motivasyonuna pozitif etki olarak olumlu düşünülebilir. Ancak verimliliğin temel değer olduğu günümüzde buradan edinilmesi gereken faydalar bu kadar sınırlı mı olmalıdır?

Türkiye ve dünyada değişen eğitim ihtiyaçları, gelişen yöntem ve tekniklere göre eğitimlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği, muhakkak önceden belirlenmeli, eğitimci ve katılımcılara net olarak bildirilmeli, kuruma ne gibi faydalar sağlaması gerektiği rakamsal olarak ifade edilmelidir. Sonuçta bu kazanımların sağlanıp sağlanmadığı ve kurumun hedef ve temel değerlerine olan rakamsal etkisi analiz edilmeli.
Bu sisteme göre 6 aylık dönemde tüm AUZEF paydaşlarına gerçekleştirilecek eğitim modülleri belirlendi. Daha sonra beklenti ve kazanımlara göre uzman eğitimciler belirleniyor. Eğitimlerin ardından bilginin sürekliliği ve eğitimin devamlılığını sağlama amacıyla oluşturulan AUZEF eğitim web portalına ( http://auzefegitim.istanbul.edu.tr/) eğitimle ilgili dokumanlar ve sunum dosyaları ekleniyor. Eğitimlere katılacak kişilerin hazırlıklı gelmesi veya eğitim sonrası tekrarların yapılabilmesi sayesinde hedeflere ulaşmadaki başarı oranı da artıyor.

Okunma sayısı: 3431

Yorumlar