AUZEF’TEN SINAV GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

AUZEF’TEN SINAV GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınavlarında Sınav Görevleri Almak İsteyen Değerli Paydaşlarımız;

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bitirme Sınavlarında yapılan sınav görevlendirmeleri (Bina Sınav Sorumlusu ve yöneticisi, Salon Başkanı, Gözetmen ve yedek gözetmen, kurye, hizmetli, güvenlik... vb.) AUZEF Kalite Yönetim Sistemi içinde Ölçme Değerlendirme Süreci standartları olarak hazırlanmış "Sınav Görevlendirmeleri ve Ödemeleri Standardı"na uygun olarak yürütülmüştür. (Bknz: http://kaliteyolu.auzefim.com/standartlar.html)
Bu standarda uygun olarak hazırlanan görevli atama yazılımı( https://sinav.istanbul.edu.tr/sgs/) kullanılarak, sisteme kayıtlı ve her sınav dönemi için ayrı ayrı ilan edilen sınav oturumlarında görev talebinde bulunan kişiler arasından, oluşturulan puan sırasına göre görevli ataması yapılmaktadır. Standartta kimlerin hangi tür görevlere atanabileceği ile ilgili Tablo 1: Kadro Görev ve Atama İlişkisi Tablosu; bir kişi için oluşturulan puanın değişkenleri ve bu değişkenlerin toplam puana ağırlıklı etki katsayısı ile ilgili Tablo 3: AUZEF Sınav Görevleri İçin Puantaj Sistemi Tablosu, incelenerek ayrıntılı bilgi edinilebilir.
Bu değişkenlere göre oluşturulan ve görev atamasına temel teşkil eden "Sınav Görevlendirme Puanı"na göre her birey dönem boyunca yapılacak sınavlar için yukarıdan aşağı bir sıralama ile ve gönüllülük esasına göre görevlendirilmektedir.
Buna göre Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Bahar Dönemi için yapılacak Bitirme ve Bütünleme sınavlarında şartlara uygun olarak görev talebinde bulunan herkesin sırası ile ve mümkün olduğunca eşit sayıda görev ile atamasının yapılmasına dikkat edilmektedir. Buna karşın görevlere olan yoğun talep herkesin tüm oturumlarda görevlendirilmesini imkansız kılmaktadır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarında bir sınav için kaç kişinin ne tür görev ile görevlendirileceğinin sayısı standarttaki Tablo 2: AUZEF Sınavlarında Görev Sayıları Tespit Tablosuna göre belirlenmektedir. Bahar dönemi bitirme sınavlarının ilk haftasında toplamda 7.000 başvura arasından 1400 kişiye çeşitli görevler atanmış, bunlardan 83tanesi görevi iade etmiş, iade edilen görevler için yine puan tablosuna göre uygun kriterde olan sıradaki kişiler atanmıştır.

Tüm bunların yanında sisteme girilen verilerin doğruluğu ile ilgili başvuranın yanlış beyanına dayalı hatalar oluşmaktadır. Bu noktada mutlak veri doğruluğu ile ilgili İÜ Personel Daire Başkanlığı veri tabanı ile eşleştirme çalışmaları devam etmekle birlikte verilerin yanlışlığı sebebi ile oluşan yanlış görev atamaları yada mağduriyetler kişilerin sorumluğundadır. Bu sebeple oluşacak haksız atamaların ve kazançların tespit edilmesi durumunda başvuru sahiplerine standartta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca İstanbul'un yanında Türkiye'de 21 farklı il merkezinde de standarda göre benzer görevlendirmeler yapılmaktadır. Süreç aynı işletilmekle birlikte İstanbul dışı için görevli veri tabanı, il koordinatörlerinin sisteme bildirdikleri kişilerden oluşmakta ve görevler bu kişiler için otomatik atanmaktadır. İl koordinatörlerinin yerel şartlardan dolayı görev alması mutlak beklenen kişileri sınav gerçekleşme tarihinden 15 gün önce AUZEF'e bildirmesi halinde görevlendirme süreci ona uygun olarak yürütülecektir. Aksi halde sınav uygulamasının aksamaması için görevli veri tabanından puan ve kriterler dikkate alınarak otomatik görevli atamasına gidilecektir.
Bu bildiri 2014 Bahar dönemi yapılacak Bitirme dönemi sınavı ilk haftasında yapılan görevli ataması konusundaki soruların ve yapılan itirazların analizi sonucu, başvuranları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

Okunma sayısı: 31567

Yorumlar