EĞİTİMDE TABLET DÖNEMİ

EĞİTİMDE TABLET DÖNEMİ

 

Türkiye Mobil Tüketici Anketi (Deloitte, 2013) sonuçlarına göre, internete bağlı cihaz kullanımının bir önceki yıla göre %42 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Kişi başına düşen mobil cihaz (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs.) ise 5,4 olmuştur. Tabletlerin kullanım oranı ise son iki yılda 3 kat artarak %33 ile mobil cihazlar arasında önemli bir orana sahip olmuştur.

Yakın geleceğe bakıldığında ortaya çıkan önemli bir gelişme, insanların akıllı telefon ve tablet alışkanlıklarının her geçen gün daha da arttığıdır. Araştırmalar doğrultusunda tablet kullanım alışkanlıkları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerini de etkilemiş ve öğrencilerinin daha iyi hizmet alması için tablet kullanım alışkanlıklarını içeren bir anket, geçmiş dönemlerde uygulanmıştır.

Yapılan bu anketi 2164 kişi cevaplamış ve araştırmalar ile aynı doğrultuda sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ankete katılan öğrencilerimizden % 59,33'ü canlı derslerimizi, %61,40' ı ders içeriklerimizi dizüstü bilgisayarlarını kullanarak takip etmektedir. Tablet kullanım oranları, canlı derslerde 1,97, ders içeriklerinde ise 2,52 olmaktadır. Katılımcıların %87,12'sinin tablet bilgisayarı bulunmamaktadır. Ancak % 82,82'si canlı ders ve ders içeriklerimizi takip etmek için tablet bilgisayara sahip olmak istemektedir. Tablet bilgisayar edinmek isteyen öğrencilerimizin %55,58'i taksitli alımları tercih ederken, % 29'u peşin alımdan yanadır.

Bu anketten elde ettiğimiz sonuca göre, öğrencilerimizin büyük bir bölümü, verdiğimiz eğitim hizmetinin daha etkili olabilmesi için kurumumuzdan tablet bilgisayar talep etmektedir. Bu talebin karşılanması durumunda, AUZEF ve İSUZEM öğrencilerinin bulundukları her ortamda eğitim hizmetimizden rahatlıkla faydalanabileceği ve bununla beraber eğitim kalitemizin ve başarı oranımızın artacağı tezini savunabiliriz.

Şükrü EYÜBOĞLU

Grafik 1. Öğrencilerimizden % 87 si tablet sahibi değildir.

Grafik 2. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu derslerimizi kişisel dizüstü bilgisayarlarından takip etmektedir.

 

Grafik 3. Öğrencilerimizin % 82 si tablet almak isterken %55'i taksitle alma seçeneğini tercih etmiştir.

 

 

Okunma sayısı: 8992

Yorumlar