GELECEĞİN EĞİTİMİ İSTANBUL’DA KONUŞULDU

GELECEĞİN EĞİTİMİ İSTANBUL’DA KONUŞULDU

22-23 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı II. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı 2014 İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda eğitim ve eğitim teknolojilerinin alacağı yol, değişen eğitim ve öğretim koşullarında takip edilmesi gereken yöntemler üzerine konuşmaların yapıldığı Çalıştay'da Türkiye'de ve dünyada açık ve uzaktan eğitimin geleceğiyle ilgili önemli konulara değinildi. "Geleceğin eğitimine doğru" sloganıyla yola çıkan Çalıştay, gelecekte eğitimin nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiği ile ilgili ufuk açıcı tartışmalara ev sahipliği yaptı.
İki gün boyunca süren Çalıştay'ın açılış konuşmalarını ev sahibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Cihan ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ak yaptı.

Çalıştay'ın ilk günü "Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu", "Türkiye'de açık ve Uzaktan Eğitim Temel Politikası", "Açık ve Uzaktan Eğitim Sistem Tasarımı-Kalite-Akreditasyon ve Yüz Yüze Eğitim", "Mevcut Eğitim Sisteminden Geleceğin Eğitimine" başlıklarını taşıyan dört ayrı oturum şeklinde devam etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yücel Günay'ın yaptığı "Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu" oturumunda Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan "İlk 500 Üniversite'nin Durumu", Prof. Dr. Kerim Banar "Ülkelerin Açık ve Yüz Yüze Eğitim Durumu", Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır "Dünya Nereye Gidiyor: MOOCs" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Her sunumun ardından konuyla ilgili tartışmalar yaşandı. Tartışmalarda paylaşılan görüşlerin bir rapor haline getirildiği oturumda, yükseköğretimde teknolojiye dayalı öğrenme modellerinin hızla yaygınlaştığı vurgulandı ve yeni neslin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yapılması gerekenler üzerinde uzun tartışmalar yaşandı.


Prof. Dr. Üstün Özen'in moderatörlüğündeki "Türkiye'de Açık ve Uzaktan Eğitim Temel Politikası" oturumunda Prof. Dr. Üstün Özen "Açık ve Uzaktan Eğitim Modelleri", Yrd. Doç. Dr. Ekrem Demir "Açık ve Uzaktan Eğitim Kurumları", Doç. Dr. Fatih Gürsul "Açık ve Uzaktan Eğitim Mevzuatı" sunumlarını gerçekleştirdi.

Bu oturumda ihtiyaca yönelik olarak uzaktan öğretim programlarının yaygınlaştırılması, açık ve uzaktan öğretimde mevcut politikaların geliştirilmesi, dünyadaki gidişatın mevzuata yansıtılması gerektiği ve uzaktan öğretim yönteminde kullanılan kavramların çağa uygun tanımlanması gerektiğiyle ilgili konular konuşuldu, çözümle ilgili yol haritaları belirlendi.

Üçüncü oturumda "Açık ve Uzaktan Eğitim Sistem Tasarımı- Kalite - Akreditasyon ve Yüz Yüze Eğitim" ana başlığıyla açık ve uzaktan öğretimde esnek kalite sistemleriyle kalite güvence süreçlerinin ve alan bazlı bağımsız akreditasyon kurumlarının oluşturulması ve YÖDEK'ten akredite edilmesi, açık ve uzaktan öğretimde ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iş birliklerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun moderatörlüğündeki oturumda Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan "Açık ve Uzaktan Eğitim Sistem Tasarımı", Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın "Açık ve Uzaktan Eğitim Kalite Güvencesi", Prof. Dr. Deniz Ekinci "Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon" sunumlarını gerçekleştirdi.

Dördüncü ve son oturum Prof. Dr. Mahmut Ak moderatörlüğünde gerçekleşti.

Öğretim hedeflerinin sürekli sorgulanması, öğrenmeyi arttırıcı ve öğrencinin etkileşim halinde olacağı materyallerin sağlanması ve girişimci nesillerin yetiştirilmesinin gerekliliğinin üzerinde durulduğu oturumda Doç. Dr. Selçuk Karaman "Eğitim Kuramları ve Nasıl Öğretmeliyiz?", Prof. Dr. Ünsal Özgen "Öğrenmede Yaratıcı ve Girişimci Nesiller Yetiştirme Tekniği", Prof. Dr. Alper Cihan "Yüz Yüze Eğitimin Dezavantajlarına Açık ve Uzaktan Eğitimin Katkısı" sunumlarıyla programa katkıda bulundular. Genel olarak yükseköğretim ve Türkiye'deki eğitimin çıkmazları üzerine tartışmaların yaşandığı oturumda, kalıcı öğrenmeye uzaktan eğitimin katkısı tartışıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'in katılımlarıyla gerçekleşen Çalıştay'ın ikinci günü, ilk gün konuşulan Çalıştay konularının raporlarının paylaşımı ve tartışmalarla geçti.

4 panel şeklinde gerçekleşen programda açık ve uzaktan öğretimde belirlenmesi gereken yöntemler ve yollar üzerine fikirler yürütüldü, ortak bir zeminde buluşulmaya çalışıldı. Başkanlığını sırası ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Şaban Çalış, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan gerçekleştirdiği paneller tüm gün boyunca devam etti.

İkinci günün ardından tamamlanan Çalıştay'ın dört oturumunda da oluşan sonuç bildirgeleri ve tüm video kayıtları katılımcılar ile paylaşıldı. YÖK Başkanı'nın da açılış ve kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunduğu Çalıştay, geleceğin eğitiminde güvenle ve başarıyla yol alma dilekleri ve memnuniyet ifadeleri ile sona erdi.

Haber: Mücella ÜVET

Okunma sayısı: 4327

Yorumlar